Vizeler

DUBAİ (B.A.E.) VİZESİ

Vize için gerekli evraklar

 1. Yeni tip pasaportun  1.2 sayfalarının jpeg formatında taranmış sayfası
 2. Arkası beyaz fonlu biometrik vesikalık resim
 3. Nufus cüzdanı fotokopisi (sigorta için)
 4. Pasaportun vize bitim tarihi itibariyle 6 ay süresi olması gerekmektedir.
ACENTAMIZ B.A.E.. VİZESİ YETKİLİ ACENTASIDIR.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ VİZESİ

Tek girişli Çin Vizesi için gerekli evraklar

 1. Pasaport aslı
 2. 2 adet fotograf
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Uçak bileti
 5. Otel rezervasyonu

SCHENGEN VİZESİ -İTALYA

Şirket ortakları için Schengen vize evrakları

1.     Vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
2.     3,5 x 4,5 mm ebatında iki adet fotoğraf (arka fon beyaz)
3.     Şirket antetli kağıdına İtalya  Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını belirten yazılmış bir dilekçe (kaşeli ve imzalı)
4.     Oda kayıt sicil sureti aslı son üç ay tarihli
5.     Faaliyet belgesi fotokopisi son üç ay tarihli
6.     Vergi levhası fotokopisi son dönem
7.     Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
8.     Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (  Ev  adres  bilgilerini  gösterir  olmalı  )
9.     Nüfus  Cüzdanı fotokopisi  arkalı  önlü  
10.   İmza Sirküleri   fotokopisi 
11.   Otel ve uçak rezervasyonu (Konfirmeli)
12.   Son 3 aylık banka ve şahsi hesap hareketleri güncel ve bakiyeli
13.   30.000 euro teminatlı seyahat sağlık sigortası (min. 1 ay)
14.   Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar
** Kasım 2014 tarihinden sonra schengen vizesi almamış olan kişilerin ,parmak izi için şahsen vize başvu
 

İNGİLTERE VİZESİ

Vize için gerekli evraklar

 1. En az 1 yıl geçerlilik süresi olan pasaport (Aslı)
 2. Varsa eski pasaportlarınız (Aslı)
 3. Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz standart vesikalık resim
 4. T.C. kimlik (Fotokopisi)
 5. Evli olanlardan evlilik cüzdanı (Fotokopisi)
 6. Şirket antetli kağıdına seyahat detaylarınızı belirten imza yetkilisi tarafından imzalı kaşeli İngilizce dilekçe (Aslı)
 7. Şirket imza sirküleri (Fotokopisi)
 8. Şirket son dönem vergi levhası (Fotokopisi)
 9. Şirket faaliyet belgesi son 3 ay içerisinde Ticaret Odasından İngilizce olarak alınmış olmalı (Aslı)
 10. Şirket ticaret sicil gazetesi (Fotokopisi)
 11. SSK işe giriş bildirgesi (Fotokopisi)
 12. Son 6 ay içerisinde işyeri değişikliğiniz varsa eski işyeri SGK işe giriş bildirge (Fotokopisi)
 13. Son 3 aylık maaş bordosu (Aslı)
 14. Varsa malvarlığınızı gösteren evraklar (Araç ruhsat, Tapu vb.) (Fotokopisi)
 15. Ticari vizelerde şirket adına ait bakiyeli ve güncel tarihli 3 aylık banka hesap dökümü (Aslı)
 16. Ticari vizelerde görüşmeye gidilecek şirket tarafından düzenlenmiş davetiye (Fotokopisi)
 17. Turistik vizelerde şahıs adına ait bakiyeli ve güncel tarihli 3 aylık banka hesap dökümü (Aslı)
 18. Turistik ve Ticari vizelerde otel ve uçak bileti rezervasyonu (Fotokopisi)
 19. Özel ziyaret vizelerinde davetiye (Fotokopisi)
 20. Özel ziyaret vizelerinde davetiye gönderen kişinin oturum kartı veya kimlik (Fotokopisi)
 21. Özel ziyaret vizelerinde davetiye gönderen kişinin işyerinden son 3 aylık maaş bordrosu yada banka hesabı (Fotokopisi)
 22. Özel ziyaret ve turistik vizelerde vukuatlı toplu nüfus kayıt örneği (Aslı)
 23. 30.000 EUR teminatlı tüm Avrupa ülkelerinde geçerli Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi (aslı)

AMERİKA VİZESİ

Vize için gerekli evraklar
ŞİRKET ÇALIŞANLARI İÇİN
1. Çalıştığı iş yerinden imza yetkilisinden, seyahatin amacını, iş yerindeki görevini ve seyahat tarihlerinde izinli olduğunu, seyahat sonunda iş yerinde çalışmaya
devam edeceğine dair antetli kağıda kaşeli imzalı yazı.(İNGİLİZCE)
2. Seyahat planı varsa otel-uçak rezervasyonları
3. Varsa Amerika’dan gelen davetiye
4. Vize başvuru dilekçesi
5. 1 Adet 5x5 boyutunda arka fon beyaz resim
6. Şirket imza sirküleri
7. Vergi levhası (güncel )
8. Ticaret odası faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış )
9. Ticaret gazetesi
10. Şirket bilançosu veya gelir gider tablosu-Kâr zarar tablosu
11. İşe giriş bildirgesi (şirket kaşeli ve imzalı )
12. 4 aylık maaş bordrosu (şirket kaşeli ve imzalı ) VE 4 aylık prim bildirgeleri (şirket kaşeli ve imzalı )
13. Şahsi hesap; 3 aylık hareketlerini gösteren banka onaylı bakiyeli hesap.
14. Mal-mülk tapuları-Araç ruhsatları,
15. Kimlik fotokopisi VE Evliyse evlilik cüzdanı ve Arşivli Sabıka kaydı
ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN
1. Şirket antetli kaşeli kağıda imzalı Vize başvuru dilekçesi.(İNGİLİZCE)
2. İmza yetkisi yoksa imza yetkilisinden şirket ortağı için Şirket antetli kaşeli kağıda vize talep dilekçesi
3. Varsa Amerika’dan gelen davetiye
4. Seyahat planı varsa otel-uçak rezervasyonları
5. 1 Adet 5x5 boyutunda arka fon beyaz resim
6. Şirket imza sirküleri
7. Vergi levhası (güncel )
8. Ticaret odası faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış )
9. Ticaret gazetesi
10. Şirket bilançosu veya gelir gider tablosu-Kâr zarar tablosu
11. Bağlı olduğu SGK hizmet ödeme dökümü, (bağkur-ssk-emekli sandığı-özel sandık) ( ssk ise işe giriş bildirgesi ve bordrolar da gereklidir)
12. Şahsi hesap; 3 aylık hareketlerini gösteren banka onaylı bakiyeli hesap.
13. Şirket hesabı; 3 aylık hareketlerini gösteren banka onaylı bakiyeli şirket hesabı.
14. Mal-mülk tapuları-Araç ruhsatları,
15. Kimlik fotokopisi VE Evliyse evlilik cüzdanı ve Arşivli Sabıka kaydı 
 

SCHENGEN VİZESİ - ALMANYA

Vize için gerekli evraklar

 1. Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 6 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli
 2. Vize başvuru formu
 3. 2 adet biometrik fotoğraf (Beyaz fon üzeri, daha önce herhangi bir vize işlemlerinde ve pasaportunuzda kullanılmamış olmalıdır)
 4. Seyahat Sağlık Sigortası 30,000 Euro Teminatlı Olmalıdır.
 5. Uçuş ve seyahat rezervasyonlarına veya diğer yolculuk türlerine ilişkin belge
 6. Davetiye (aslı veya faks olarak, aşağıdaki bilgileri içermeli:
a) Başvuru sahibinin adı ve görevi ile firması hakkında bilgi
b) Önemli: Davet eden firmanın adı ve eksiksiz adresi
c) Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
d) Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)
e) Duruma göre seyahat, konaklama vs. giderlerinin karşılanacağına dair belge
       7.   Fuar/sergi ziyareti için: Giriş bileti, katılımla ilgili belgeler veya fuar standına ilişkin belge
 1. Kalınacak süre için yeterli miktarda maddi imkana sahip olunduğuna dair belgeler, örneğin: son üç ayki hesap hareketlerini gösterir şirketin hesap cüzdanı, düzenli bir gelirin olduğuna dair belge (son üç aya dair maaş bordrosu vb.) Ayrıca ;
ÜCRETLİLER İÇİN:
 1. Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye`deki işveren firmanın yazısı (aslı):
a) Başvuru sahibinin firmadaki görevi
b) Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
c) Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)
d) Almanya`daki masrafların firma tarafından karşılanacağına dair teminat
 1. SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü
 2. SGK`lı değilse noter onaylı iş akdi
ÖZEL SEKTÖRDE ŞİRKET SAHİPLERİ İÇİN:
 1. Ticaret Odası kayıt sureti (6 aydan eski olmamalı)
 2. Ticaret Sicil Gazetesi kayıt sureti
 3. Vergi ödendiğine dair belge (vergi levhası)
 4. BAĞ-KUR dökümü

LETONYA VİZESİ


İŞVERENLER İÇİN VİZE EVRAKLARI:

 • En az 6 ay geçerli pasaport
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Şirket Antetli kağıdına Konsolosluğ hitaben İngilizce olarak hazırlanacak dilekçede; 
Vize başvuru sahibinin görevi,
Gidiş amacını, seyahat tarihleri
Seyahat sponsoru dilekçeye kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmalıdır. 
 
 • Şirketin İmza sirküleri fotokopisi
 • Şirketin Vergi levhası fotokopisi
 • Şirketin son 6 aylık Faaliyet belgesi asli ve fotokopisi
 • Şirketin Oda Sicil Kayit sureti asli ve fotokopisi
 • Şirktin Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Tapu, Araç ruhsatı, Kira geliri fotokopileri
 • Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hesp hareketiliğinin gösterir, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve bankanın imza sirküleriyle birlikte)
 • Seyahat Saglik Sigortasi
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 • Letonya Schengen vize başvuru formu 
ÇALIŞANLAR İÇİN VİZE EVRAKLARI
 • En az 6 ay geçerli Pasaport
 • 2 Adet biometrik fotoğraf
 • Şirket Antetli kağıdına görevini, gidiş amacını, hangi tarihler arası gidileceğini ve tüm masraflarının şirket tarafından yada kendi tarafından karşılacağını belirten ingilizce dilekçe
 • Şirketin İmza sirküleri fotokopisi
 • Şirketin Vergi levhası fotokopisi
 • Şirketin Son 6 aylık Faaliyet belgesi asli ve fotokopisi
 • Şirketin Oda Sicil Kayit sureti asli ve fotokopisi
 • Şirketin Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • SGK İşe giriş bildirgesi
 • Son 3 aylık Maaş bordrosu fotokopisi
 • Tapu, Araç ruhsatı ve Kira geliri fotokopileri
 • Son dönemli hesap cüzlanı fotokopisi yada banka yazısı
 • Seyahat Saglik Sigortasi
 • Otel ve Uçak bileti rezervasyonları
 • Letonya Schengen vize başvuru formu

 

MACARİSTAN VİZESİ

ÇALIŞANLAR  İÇİN BELGELER
1.İş yerinden seyahat tarihlerini kapsayan İzin belgesi
2.Son üç aylık maaş dökümü
3. Yeni cipli pasaport ve seyahat dönüş tarihi itibari ile en az 6 aylık süresinin olması
4. 2 adet biometrik fotoğraf
5. Seyahat Sigorta belgesi(acenta verecek)
6. Otel ve uçak rezervasyonu (acenta verecek)
7. Fuar giriş bileti (acenta verecek)
İŞVERENLER İÇİN EVRAKLAR
1.Vergi Levhası Fotokopisi
2.İmza Sirküleri
3.Banka Hesap Giriş Çıkışları (ıslak imza ve kaşeli)
4.Faaliyet Belgesi
5.Fuar Giriş bileti (acenta verecek)
6. Seyahat sigortası (acenta verecek)
7.Otel Rezervasyonu ve uçak bileti (acenta verecek)
8.Üç Aylık Bağkur Hizmet Dökümü