UR-GE PROJESİ

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığının 2010/8 sayılı Tebliğinin kapsamında desteklenen sektörel kümelenme projeleridir.
Kümelenme projeleri ile firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :

  • Ortak ihtiyaç analizi,
  • Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek ve 3 yıl boyunca birlikte hareket etmesi sağlanarak uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir. Tüm faaliyetler iş birliği kuruluşlar tarafından prefinanse edilmektedir.
UR-GE projelerine TURQUALITY, Marka Destek programlarına katılan ve Şahıs firmaları dışındaki tüm firmalar katılabilir.

Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) kapsamında destek verilecek alanlar şu şekildedir:

1) İhtiyaç Analizi
2) İstihdam
3) Eğitim ve Danışmanlık
4) Yurtdışı Pazarlama Programı
5) Yurtdışı Alım Heyeti Programı
6) Şirketler İçin Bireysel Danışmanlık